Krížovka Snehové vločky na zem padajú,
na oknách (1. časť tajničky) vznikajú.
Na Štedrý večer rodičia čakajú,
prekvapenie v očiach detí z darčekov hľadajú.
Vianočný stromček sa ligoce,
veď sú tu opäť (2. časť tajničky) Vianoce.

<)
autor: Pav©l Surovec vzlykot (básn.) 1. časť tajničky plytká nádoba atómy (angl.) had z Knihy džunglí štvorček (typ.) značka čokolády Rachma- ninova opera xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
cudzia predpona (osem) nástroj na čistenie xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
príbuzný Amisov druh
zn. volt- ampéra
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
zn. leštidla na nábytok chem. zn. germánia
peňažná jednotka
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Cyperské mesto olejnatá rastlina
horská lúka
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Pomôcky: AMIL, ALDA, BAKS anglícký súhlas
zabez- pečoval
kruto- vládca
strelná zbraň
zápach (med.) 2. časť tajničky obraz, socha (lat.)
Izrael (skr.) biograf
modravo
orgány zraku
obec v Nebraske
Snemovňa ľudu (skr.) nočný vták
nádoby na kúpanie
prvý muž
číra tekutina
topila mesto v Albánsku
sídlo v Srbsku
gén, id slovenská rieka
dones do vnútra
mesiac (básn.) hádka (hov.)
ženské meno
knockout
povel pre psa
Pomôcky: KTIMA, OTAR, VLORA tropická živica meno Evy
sev. muž. meno
chem. zn. argónu
ruské sídlo
nalieval
Letecké opravovne (skr.) ovos (čes.)
kráča
polodra- hokam
Ken. Medic. Association
arabské mužské meno znížený tón E
španiels. člen
niekto
podmien. spojka
dôstoj- nícky čakateľ archeol. nálezisko v Egypte
zn. peny do kúpeľa združenie podnikov