Krížovka Rozprávajú sa dvaja v aute:
- Mám pre teba jednu dobrú a jednu zlú správu. Ktorú chceš počuť ako prvu?
- Tú zlú.
- Dochádza nám benzín.
- A tá dobrá?
- (TAJNIČKA)


Späť na hlavnú stránku
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx autor: Pav©l Surovec krhla meno Anny typo pobrežia chem. zn. telúru vojenská predajňa v poriadku obyvateľ Saska xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pohľadnica (hov.)
2. časť tajničky
symetrála plavidlá xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx plytká nádoba
báda
usadenina
dlžobný úpis
povaha (kniž.) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx srna
obidve
Mozambik (kód)
snívaj
solmizačná slabika
poskytol zdr. pomoc
pila, nasávala xxxxxx xxxxxx
želené puto franský kupec
nehovoril pravdu
hrôza, strach
ochranná známka
EČV Malacky
robí buchot zn. kilo- pondu
skonzu- mujeme
1. časť tajničky
EČV Žilina
hnedý austrálsky pštros oblíznem (expr.)
hlboký žens. hlas
meno Olympie
slovko úcty v Ázii
xxxxxx xxxxxx bahniatko- vitý vták čin, úkon
meno Ivana
papagáj
rumunský futbalista
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vzácna tropická živica druh palmy
okresný výbor
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx temno postava z Dietlovho TV seriálu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx patriaci Elovi francúz. člen xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx